Piet Spierings

Piet SpieringsMijn eerste kennismaking met fotografie was op de middelbare school. Een Clack (6x9, max. 8 opnames), en een 'foto-groepje' onder leiding van een enthousiaste scheikunde-leraar, hebben toen de basis gelegd. Geleidelijk aan ging ik verder met een Voigtländer, daarna een Praktika B-200 (beide kleinbeeld).

Daarna heeft het een aantal jaren stil gestaan............

Toen kwam de eerste digitale camera in huis, een Canon EOS 1000, deze heb ik later vervangen door de Canon 80D. Deze camera heb ik nog steeds.

De laatste jaren probeer ik mijzelf steeds verder te ontwikkelen in de wondere wereld van fotografie.

Een echte voorkeur heb ik niet; ik vind de afwisseling in verschillende onderwerpen uitdagend mooi, hoewel de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik neig naar zwart-wit, industriële en detail-fotografie.