Over ons

Over ons

Onze fotoclub bestaat uit ongeveer 26 leden.

Met het woord ‘expressie’ in onze clubnaam willen we benadrukken dat we met onze foto’s uitdrukking willen geven aan onze persoonlijke gevoelens of visie.

Wat ons raakt willen we middels het medium fotografie aan anderen tonen. Een goede beheersing van de fototechniek en een drang tot creativiteit zijn daarbij belangrijk. Daarin willen we elkaar stimuleren. Wie lid wil worden krijgt bij ons de gelegenheid om als aspirant-lid gratis aan drie clubavonden deel te nemen. Bij toetreding tot de club ontvangt een nieuw lid de statuten en het huishoudelijk reglement en is hij of zij contributie verschuldigd.

De Foto Expressie Groep Gemert is opgericht in 1989 en is aangesloten bij de Fotobond NL.

 

 

 

Aan het begin van elk seizoen stellen we op de algemene leden- vergadering een jaarprogramma vast.

Alle activiteiten worden georganiseerd door commissies die zijn samengesteld uit leden.

Op het jaarprogramma staan onder meer clubavonden, excursies, rode draad foto-verhaal, tentoonstellingen en deelname aan fotowedstrijden.

De Clubavonden zijn tweewekelijks op woensdag van 20.00 tot 22.00 uur en vinden plaats in activiteitencentrum het Kunstlokaal. Ons seizoen loopt van september t/m  april.

Jaarlijks doen we met een selectie van tien foto's mee met de Bonds Fotowedstrijd.

We organiseren jaarlijks een eigen tentoonstelling en verder nemen we, tijdens de Pinksterdagen, deel aan de twee-jaarlijkse Open Atelier Route in Gemert.

Tevens zijn op diverse openbare locaties, zoals de SNS bank en De Ruijschenberg te Gemert, werken van ons te zien.

 

 

 -1980: Piet Kuppens, de Gemertse fotograaf/kunstschilder, gaf fotografieles (expressie in kunst en fotografie) bij "De Wiele"  in Geldrop. Ook enkele Gemertenaren, kennissen van Piet, waren leerling van deze fotografieschool.

 

-1985: Piet Kuppens stopt in Geldrop met zijn fotografielessen. Enkele oud-leerlingen (o.l.v. de oud-leraar Jacques Leemans) richtten daarna een fotogroep op in Gemert onder de paraplu van afdeling Welzijn van de gemeente Gemert (Leon van Dijck). Onze huidige leden Willy Rovers en Jan Weijers waren toen ook al van de partij.

 

-1986: Om de instroom van leden te bevorderen gaf clublid Jan Weijers enkele jaren fotocursussen (inclusief doka-werk)  in D'n Dörpel te Gemert. Diverse leerlingen werden tijdens of na hun cursussen lid van de fotoclub, inmiddels Foto Expressie Groep Gemert genoemd.

In het begin was ons onderkomen in de Deken van den Heuvel school, even later werd dat De Eendracht waar we nu nog steeds tweewekelijks bijeenkomen.

 

-1989: De Foto Expressie Groep Gemert wordt lid van de Nederlandse Fotobond en krijgt een clubstructuur.

 

-2009: De Foto Expressie Groep Gemert (FEGG) is vanuit een fotogroep een officiële vereniging geworden en ingeschreven bij de KvK. Er is nu een gekozen bestuur en statuten staan garant voor meer inspraak van de leden.

Door de digitalisering in de fotografie gaat de communicatie niet meer via een papieren clubblad maar via mail en website.

Ook stromen door de digitale ontwikkelingen in de fotografie, steeds meer jongere mensen in de club hetgeen de club gerevitaliseerd heeft.

 

2019 onze club bestaat 30 jaar en telt 26 leden.


2021 onze club komt nu samen in het Kunstlokaal van 20:00-22:00